Bli fri från endometrios

Det finns hopp även för dig...

Endometrios är ett tillstånd orsakat av hormonell obalans, kronisk inflammation och ett immunförsvar som inte fungerar som det ska, snarare än en kronisk diagnos.

När du vet orsakerna till varför din kropp har en obalans, en ständig inflammation och ett nedsatt immunförsvar kan du vidta åtgärder och eliminera förutsättningarna för din endometrios.

ENDOfri hjälper dig att hitta dina grundorsaker och att skapa en behandlingsplan för att reversera (backa tillbaka) din endometrios och långsiktigt hålla den borta.

Lär känna din kropps styrkor och svagheter!


Låt dig inspireras av Annas hälsoresa

Det finns 3 olika versioner av intervjun under kundreferenserna

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin använder flera behandlingsåtgärder. Ofta betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till läkemedelsbehandling. Man ser inom funktionsmedicinen kroppen som en helhet, en produkt av gener och miljö. Det är inom funktionsmedicinen viktigt att ta hänsyn till varje individs genetiska förutsättningar, men framför allt hur livsstilens fem grundpelare på kort och lång sikt kan stödja läkningsprocesser vid sjukdom:

  1. Kost och näring
  2. Träning och rörelse
  3. Sömn och avslappning
  4. Stress och motståndskraft
  5. Relationer och nätverk

7 biokemiska system

Inom funktionsmedicinen söker man efter grundorsaken till sjukdom och symtom genom att analysera kroppens 7 stora biokemiska system. Man tänker inte i första hand termer av medicinska diagnoser utan snarare på dysfunktioner eller rörelser i biologiska funktioner som kan förändras beroende på vad dina celler i kroppen utsätts för. . I ljuset av denna inriktning inses att läkemedelsbehandling många gånger endast är symtomdämpande. Läkemedel är däremot nödvändigt i många fall, framför allt i akutskedet av ett insjuknande, men inom funktionsmedicinen finns ständigt målsättningen att söka efter de underliggande orsakerna till sjukdomen och behandla dessa.

Labbtester

Vi använder modern teknik för att mäta och utvärdera vad som händer i din kropp;

Blodpaneler, födoämnesallergier och -intoleranser, blodfetter, tarmhälsa, förekomst av bakterier, svampar och parasiter i tunntarm eller tjocktarm, signalsubstanser, hormoner, näringsbrister samt DNA-tester

Tillsammans med sjukdomshistoria och symtom utgör resultaten från dessa tester grunden i det skräddarsydda behandlingsupplägget. 

I takt med att tekniken för att mäta olika biokemiska processer i kroppen ökar liksom kunskapen om vad testresultaten betyder för vår hälsa kan funktionsmedicinska behandlingsupplägg förfinas och effektiviseras.

Individuellt förhållningssätt

Vår endometriosresa börjar med unika grundorsaker. På ENDOfri omfamnar vi mångfalden genom höggradig individuell anpassning. För vi är alla olika, och våra behov är det också. Hos oss hittar du en personligt anpassad väg mot ditt välbefinnande.

Onlinemottagning

Vi möts online, vilket betyder att du slipper restid, behöver inte ta ledigt på dagtid och undviker långa transporter. Du får den hjälp du behöver i din trygga hemmiljö eller var du än önskar befinna dig. Vår flexibla plattform gör att du kan fokusera på ditt välbefinnande utan onödiga hinder och begränsningar.

Näringscoachning

En vanlig grundorsak till hormonell obalans är näringsbrist. Vi testar hur ditt näringsupptag är och matchar det med ditt behov. Vi skapar individuella planer över kost och kosttillskott.

Välkommen till Club ENDOfri 

Din trygga plats för gemenskap och stöd bland de som förstår. I våra intima online-gruppsamtal, med max 10 personer åt gången, ges varje röst chansen att bli hörda och sedda. Med exklusiva rabattkoder strävar vi efter att göra din resa enklare. 

Boka 30 min gratis rådgivning

Mjuka värden

En mycket viktig del i naturligt läkande är den känslomässiga biten. Jag har lagt märke till att samtliga tjejer/ kvinnor med endometrios som jag har jobbat med har varit med om något trauma som resulterat i känslor som förtryckts. De känslorna skapar en inre stress som förvärrar endometriosen. Det kan vara den där sista lilla pusselbiten som saknas för att man ska bli helt fri från symtomen. Det är därför viktigt att börja reflektera över sina känslor, våga se dem, acceptera dem och låta dem passera. När man inte vill kännas vid sina känslor har de en tendens att skapa nya vägar för att få vår uppmärksamhet. Det kan skapas spänningar i olika kroppsdelar eller blockeringar som gör att kroppen inte fungerar optimalt. Ju mer vi försöker fly från känslorna desto starkare pockar de på vår uppmärksamhet.

Du behöver skapa en strategi för hur du tar hand om dina känslor. Att ha en bra samtalspartner, coach eller terapeut som hjälper dig att bena ut känslorna och ställa de jobbiga frågorna kan göra underverk. Men du behöver även ett sätt att ta hand om dina känslor oberoende av någon annan. Kan du förstå och acceptera dina känslor när de uppstår kommer du att kunna leva ett liv så mycket rikare och friskare.